اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1400/02/15

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology- SCOPUS

2-Elementary Education Online-SCOPUS / ISC

3- Journal of Contemporary Issues in Business and Government-WOS / ESCI